Ochrana a spracovanie osobných údajov, práva dotknutej osoby

Súhlas so spracovaním osobných údajov

 

Súhlasom so spracovaní osobných údajov povoľuje dotknutá osoba spoločnosti SEVERKA KOŠICE s. r. o. so sídlom : Obecná 127/54 044 10 Geča, IČO: 46576258 zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 29426/V  (Ďalej len „Správca“), aby v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) spracovávala tieto osobné údaje dotknutej osoby:

Spracovanie osobných údajov

Súhlasom so spracovaní osobných údajov udeľuje dotknutá osoba svoj výslovný súhlas s vyššie uvedeným spracovaním. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to napríklad mailom info@kadernictvo-kosice.sk  alebo telefonicky na čísle  055/625 71 65

Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom. Osobné údaje môžu spracovávať aj títo spracovatelia:

Vaše osobné údaje neposkytujeme ďalším spracovateľom.

Práva na opravu, zabudnutie a prístup k osobným údajom dotknutej osoby

Prosím vezmite na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo:

vziať súhlas kedykoľvek späť, vyžiadať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame, vyžiadať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov, vyžiadať si u nás výpis týchto údajov a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť, požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov, v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.